Formularz kontaktowy

Zamieszczony poniżej formularz kontaktowy jest najszybszą formą kontaktu z Fundacją. Prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz adres email. Następnie należy wybrać kategorię zapytania i następnie wpisać temat oraz treść wiadomości. Przed wysłaniem wiadomości przeczytaj i zaakceptuj zgodę.

- wybierz z listy -
  • Potrzebuję pomocy
  • Chcę zostać darczyńcą
  • Chcę zostać wolontariuszem
  • Chcę zostać partnerem
  • Pytanie dot. wybranego Działania
  • Wynajem przyczepy
  • Inny temat

Dane rejestrowe

Dane adresowe:
Fundacja Patrz Sercem
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Numery identyfikacyjne:
NIP 5272854517
REGON 380377931
Fundacja wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000733763
Numer rachunku w Idea Bank S.A.:
78 1950 0001 2006 0064 1300 0002